Dự án phòng lạnh

Dự án: Phòng bảo quản rau
Địa chỉ: Indonesia
Diện tích: 2000㎡ * 2
Giới thiệu: Dự án này được chia thành ba phòng bảo quản lạnh, một phòng làm lạnh sơ bộ rau và hai phòng bảo quản rau. Rau tươi được đóng gói tại chỗ rồi đưa vào phòng làm lạnh sơ bộ. Sau khi làm lạnh sơ bộ, chúng được đưa vào kho bảo quản lạnh trước khi được bán.

Kiểm soát quy trình:
① Thiết kế bản vẽ.
② Các chi tiết kỹ thuật như yêu cầu giao tiếp kết nối kỹ thuật, điều kiện địa điểm và xác định vị trí thiết bị.
③ Thông báo các chi tiết của kế hoạch và xác nhận kế hoạch.
④ Cung cấp bản vẽ mặt bằng kho lạnh và bản vẽ 3D.
⑤ Cung cấp bản vẽ thi công: bản vẽ đường ống, sơ đồ mạch điện.
⑥ Đặt tất cả các đơn đặt hàng sản xuất một cách kịp thời và phản hồi xác nhận các chi tiết sản xuất của khách hàng.
⑦ Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và hướng dẫn bảo trì sau bán hàng.

1.Cold Room Project
1.Cold Room Project1